Intoxi 8/2009
Intoxi

Intoxi 8/2009

Obsah: SEBAVEDOMÍ ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE: EXISTUJÚ VÔBEC? ABY MENEJ BOLO VIAC! ALEBO MATERIÁL POTREBNÝ NA PREŽITIE BOLA SOM ZNÁSILNENÁ… (VYŠETRENIE PO ZNÁSILNENÍ) AUTOMATY S METADONOM VO VÄZNICIACH EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 9. ČASŤ SOCIÁLNA […]