Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Je extáze zabiják? I.

Užívání extáze nebývá zpravidla smrtelné, ovšem nese s sebou nezanedbatelná rizika, které je třeba si uvědomit ještě před tím, než to někdo vyzkouší. Zemřít po požití extáze se dá celkem snadno a v některých případech dost ošklivě. […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Přinášíme zajímavou bakalářskou práci kolegy Martina Strnada, ve které se zabývá příčinami šíření hepatitidy C mezi injekčními uživateli drog. Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Opioid Vendal Retard

Jiří Frýbert a Markéta Ackrmannová z  Ulice – Agentura sociální práce, o.s., připravili článek o stále častěji injekčně zneužívaném léku.

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Trocha chemie okolo vodiček

Jiří Frýbert z Ulice – Agentury sociální práce z Plzně připravil velmi zajímavý článek ohledně „injekčních vod“. Úvod Většina organizací v České republice, která pracuje s injekčními uživateli drog v oblasti snižování rizik, distribuuje svým klientům pro ředění […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Realita sociálního začleňování klientů KC

Mgr. Karel Frouz, v nedávné době pracovník KC CPPT v Plzni a nyní již pracovník OSPOD, se podělil o svůj zajímavý výzkum. V České republice existuje dnes již rozsáhlá síť Kontaktních center (KC),  v jejichž nízkoprahovém rámci se provozuje především výměnný […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Kontrolované užívání návykových látek

Zajímavá bakalářská práce nového kolegy z  KC Sananim a bývalého streetworkera z Mostu Michala Nesládka. Název práce: KONTROLOVANÉ UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH DROG (CONTROLLED ILLICIT DRUG USE) Bakalářská diplomová práce při studiu na Katedře psychologie, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Autor: […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Vzorce užívání buprenorfinu

Zajímavá bakalářská práce Jany Gluzové na téma Vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP SANANIM – Univerzita Karlova v Praze. VÝCHODISKA:Buprenorfin je v současné době nejpopulárnější drogou opiátového typu na české drogové scéně. Dle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska bylo […]

Nenalezen žádný obrázek
Harm Reduction

Zájem uživatelů metamfetaminu o substituci

Mgr. Eva Nezdarová z KC SANANIM se s námi podělila o svoji diplomovou práci na téma: Mapování zájmu aktivních uživatelů metamfetaminu o substituční léčbu a jejich ochoty k účasti na klinické studii efektivity substituční léčby . NEZDAROVÁ, Eva. Mapování zájmu aktivních uživatelů […]