Dekontaminace I/1997

Hlavním tématem tohoto čísla jsou opiáty a žloutenky. Představí se vám K-centrum Sananim.