Dekontaminace I/2002

Hlavní tématem tohoto čísla je Extáze (XTC).