Dekontaminace I/2021 – Duševní poruchy

Milí čtenáři Dekontaminace,
opět vás čeká nálož čtení. Začnu citátem z knihy Tomáše Nováka: „Takový bezvadný chlap… jen žít se
s ním nedá.“ Pro upřesnění, Tomáš Novák je manželský poradce.
“Před časem hodlala česká turistka v Indii nakrmit slona. Nejednala nijak nápadně, v podstatě
se zřejmě nedopustila žádné chyby a její úmysly byly nesporně čisté a navýsost dobré a korektní.
Zvířeti se ovšem dotyčná nezavděčila. Slon se rozlítil, a aniž k tomu dala nešťastnice zjevný podnět,
ženu ušlapal.
Jistěže – nejsme v Indii a manželství není o tom, jak krmit slony. Přesto manželský poradce občas
listuje v knihách o poruchách osobnosti a klade si otázku, proč dotyční reagují na běžný a třeba
i docela dobře míněný podnět tak, jak reagují. Nadměrně ostře, bez citu pro souvislosti a nároky
situace.”

Takovou otázku si občas klade každý z nás. Když na Václaváku vidíme hysterickou scénku dvou
partnerů, která nakonec vyústí v zájem okolí a policajtů. Když se u sanitky snažíme o dobře míněnou
radu a někdo nás pošle do prčic s tím, že mu vůbec nerozumíme. Protože chceme pomáhat lidem,
zajímáme se o lidi a o člověka jako takového. A že i člověk má své poruchy. Tato Dekontaminace má
jako hlavní téma právě poruchy, tak snad Vás zaujme a pomůže některé otázky zodpovědět.
Věnujeme se zde poruchám osobnosti, sexuálním poruchám, poruchám příjmu potravy. Samozřejmě
nechybí ani stálé oblíbené rubriky a novinky okolo koronaviru, např. článek o očkování.