Dekontaminace II/1996

Druhé číslo časopisu Dekontaminace. Tématy čísla jsou LSD, alternativní způsoby léčby drogových závislostí, bezpečnější aplikace.