Dekontaminace II/2002

V tomto čísle se prolíná několik témat. Například parties a drogy s nimi spojenými. Relaps jako znovuvzplanutí pro drogy či téma XTP neboli externích terénních pracovníků. Dále Léto na poli a užívání opia. Představení doléčovacího centra a kontakty na občansko-právní poradny. Pojednání o epilepsii. A také pokračování seriálu o historii psychedelických látek. A mnoho dalšího.