Dekontaminace II/2014 – Kontaktní centra

Z obsahu čísla:
Od sousedů s láskou – úvodník, Olga Hanková (SANANIM)
Hovory s T. V. – rozhovor s Tomášem Vejrychem, Aleš Herzog (TP SANANIM)
Hojivé masti – MUDr. Renata Školoudová
Když se řekne Káčko – kolegové ze Semiramisu a Laxusu
Anketa o káčkách – Eva Přečková (TP SANANIM)
Pravidla: K čemu jsou a proč? – Nikol Spůrová (KC a TP SANANIM)
Co si o vás v káčku píší a proč – Aleš Herzog (TP SANANIM)
Malý mrtvý prostor – Aleš Termer (TP SANANIM)
Teréňák vs. Exterňák – Aleš Herzog (TP SANANIM)
Kterými opioidy se nepředávkovat? – Aleš Termer & Vojta Ventura (TP SANANIM)
Trocha chemie kolem vodiček – Jiří Frýbert (Ulice – Agentura sociální práce)
Ještě menší větší než malé množství – Olga Hanková (SANANIM)
Bebíčka – Kateřina Černohorská (TP SANANIM)
Psi v káčku – Hana Laurentová (TP SANANIM)