Dekontaminace III/2012 – Rozhovory

Rozhovor s druhým je aktivitou, kterou člověk již od dob, kdy přestal být opicí, tráví významnou část života. Výjimkou jsou snad pouze ti, kteří onou opicí nikdy vlastně být nepřestali a pro dorozumění jim postačí prostší prostředky, než je artikulovaná řeč. Každý by se tedy měl snažit, aby čas trávený konverzací nepřišel nazmar a všechny zúčastněné strany z něho vytěžily pokud možno maximum. Většinou máme z rozhovoru dobrý pocit tehdy, když se s druhým při rozhovoru potkáme a to jak v tématu, tak i ve zvolené formě. Je fajn vědět, co od rozhovoru očekáváme. Chceme si jen přátelsky pokecat a tlachat o životě, nebo se chystáme otevřít pro nás důležité téma a hledáme radu či řešení? Ale i když nemáme rovnou jasno, nemusíme se lekat hned ze startu. To skutečné téma hovoru je někdy předem jasné, ale někdy na sebe nechá čekat a je třeba ho chvilku hledat.