Dekontaminace III/2016 – Break the cycle

Tohle číslo je hodně o tom, jak to bylo dřív a jak je to dnes, jaký byl vývoj drogových politik, jaké jsou rozdíly mezi mladými a staršími uživateli drog. Věnujeme se i povídání o prvním nástřelu a jeho důležitosti v každém životě uživatele drog. Ve všech tématech je důraz na uvědomování si, jak to mám „já“ a jak to mají ostatní, jak se mám „já“ ve společnosti. Možná ale někdy moc rozlišujeme na „já“ a „ostatní“ nebo jednodušeji na „já proti všem“ nebo ještě jednodušeji a zavádivě „za všechno mohou ostatní“. Každý je ale členem společnosti. My jsme společnost, tvoříme ji a jsme její součástí. A to, jaká bude, závisí na každém z nás.