Dekontaminace III/2017 – Arte

Každý hledáme cestu k sobě, ke svému nitru, ke snaze si porozumět. Bez toho ztraceni bloudíme světem, hledáme pochopení, sounáležitost, toho druhého, ke komu by bylo blízko. A šťastní, kdo nacházíme: klid, lásku, víru, naději… Hlavní cíl téhle Dekontaminace je přinést zábavu, informace, volnočasové aktivity a také sebepoznání nebo zamyšlení se skrze různé výtvarné a arteterapeutické techniky. Drogy. V tomto čísle je to zřejmě poprvé a naposledy, co tohle slovo použijeme. V tomto ohledu je číslo jedinečné, implicitně se dotýká a týká drog, vnitřních pohnutek k braní. Umění samotné je taky často plné drog, ale tentokrát jdeme jinou cestou, než o tom všem takto explicitně mluvit.