Dekontaminace IV/1996

Hlavním tématem tohoto čísla je taneční drogy Extáze (MDMA). Naleznete zde ale také představení Terénních programů Sananim či slavných toxíků.