Dekontaminace IV/2019 – Mor

Ano, je to Morový doktor, takové oblečení měli jedni z prvních teréňáků, kteří pomáhali nemocným. Oddělovali ty, jimž už nešlo pomoct během morových epidemií, které od roku 1346 až do léta páně 1721 zdecimovaly lidskou populaci o víc než polovinu! Chodili jak za bohatými, tak i za chudinou. Většinou to nebyli lékaři, ale lidé, co chtěli pomáhat a medicínské obory nedostudovali, nebo studovat nemohli. V zobáku masky měli moroví doktoři byliny a oleje, aby se chránili před nákazou a zápachem od nemocných. Je to vůbec první zmínka o tom, že by se nemoce mohly přenášet vzduchem, ne pouze přes zvířata a lidi. Naše české území zastihl mor nejvíce právě v osmdesátých letech čtrnáctého století a také za sebou nechal půl národa v masových hrobech.