Dekontaminace V/1997

Hlavním tématem tohoto čísla je Metadon.