Diazepam

Klienti Terénního programu Ulice mají s léky řadícími se do skupiny benzodiazepinů značné zkušenosti. Proto jsme se rozhodly zjistit více o léku zvaném Diazepam. Mezi našimi klienty slýcháváme: „Přinesli Diák, tak jsme si dali,“ nebo „Diák jsem si dala, když jsem chtěla spát po týdenní jízdě na perníku.“ Při shánění informací jsme se obrátily nejen na naše klienty, ale také na psychiatry. U nichž jsme předpokládaly častější předepisování zmíněného léku vzhledem k jejich odbornosti, toto se nám během výzkumu vyvrátilo. Klienti spíše Diazepam získávají u praktických doktorů.

Petra Krumposová, DiS., Pavlína Kubečková, DiS.