Dumpster diving …aneb pro jednoho odpad, pro druhého poklad…

Přinášíme vám článek Ondry Šulce z Centra terénních programů o.s. Semiramis, který se týká recyklace sběrných surovin z odpadkových košů, v moderní terminologii dumster divingu a freegainingu.

Možná o tom ani nevíte, ale někteří z Vás svým konáním v podstatě naplňují myšlenku v poslední době celkem populární a to jest právě tzv. dumpster diving. O co se jedná? Dumpster diving znamená v doslovném překladu „kontejnerové potápění“. Ti z Vás, kteří občas či pravidelně zalézají do kontejnerů s vidinou úlovku něčeho k snědku, něčeho na sebe nebo nějaké užitečné věcičky, která by se ještě dala zpeněžit, jste v podstatě diveři.

Důvodů k divingu může být více. V podstatě totožnou aktivitu – čili opětovné využívání odpadu druhých – zaznamenáváme již ve starověkých společnostech. Tenkrát se jednalo zejména o ekonomické důvody, v jejichž souvislosti přetrvává dumpster diving dodnes. Proto u kontejnerů potkáte spíše člověka bez domova, než manažera, který právě vylezl z Audi. I to se však stát může! Druhý nejrozšířenější důvod k divingu je totiž přesvědčení. Existuje stále rostoucí skupina lidí, kteří se využíváním odpadu snaží snížit svůj ekologický dopad na planetě na minimum a zároveň tím poukazovat na problémy spojené s plýtváním (především) potravinami. Proto se s tímto fenoménem setkáváme stále častěji právě v zemích tzv. vyspělého světa, mezi něž můžeme zařadit taktéž Českou Republiku. V rozvojových zemích se prostě jídlo nevyhazuje…


To, že se dá v kontejnerech nalézt spousta zajímavých věcí, nikomu brát nebudeme. Při divingu se ale mohou vyskytnout i problémy, jako například střepy či stříkačka vyhozená do komunálního odpadu. Vidíte? Další důvod, proč nevyhazovat buchny a jehly do košů, ale chodit si je vyměnit za čisté! Pamatujte, že dumpster diving není jen doménou kamarádů, kteří již „stejně céčko mají“, ale jak jsme si řekli výše, také neuživatelské veřejnosti.


Pokud vás téma zajímá i z jiného než jen praktického pohledu tak vězte, že o dumpster divingu bylo natočeno několik filmů, takže shánějte!

Pár zásad správného divera:

  • je dobré znát vyhlášku města (někde můžete mít problémy s policií)
  • do kontejneru nemusíš lézt celý, stačí delší klacek na prohrabání
  • dávej pozor na střepy, ostré předměty a buchny, vhodné jsou alespoň pevné boty
  • nenechávej po sobě bordel!
  • po akci se umyj!
  • nalezené věci umyj/vyper (pokud to stihneš)

Ondřej Šulc, Centrum terénních programů, o.s. Semiramis, www.os-semiramis.cz