Exstuje ideální sociální pracovník – prezentace Aleše Herzoga na konferenci Teologie a sociální práce, JABOK, 2014