Intoxi 1/2013

Obsah:

HISTÓRIA DROG I.
ANTIKONCEPCIA ­ AKO ZABRÁNIŤ NEŽELANÉMU TEHOTENSTVU 2.ČASŤ
TRESTNÝ ROZKAZ
EXTÁZA
ABSCESY A FLEGMÓNY
MARIE CURIE SKLODOWSKA ­ SLÁVNA CHEMIČKA