Intoxi 11/2012

V tomto čísle nájdete články:

  • Pervitín: dojazd
  • HPV
  • Rozhovor
  • Anjelský prach
  • A zima je tu zas
  • Sex-biznis: Násilie nepatrí do našichživotov
  • Sociálna asistencia: Ako napísať odvolanie?
  • osemsmerovku a vtipy