Intoxi 12/2007

Obsah:

  • ÚVODNÉ SLOVÁ RIADITEĽKY…
  • CHRÁŇ SA SÁM!
  • VAŠE NAŠE INTOXI
  • SEX/DROGY
  • NÁŠ ODYSEUS MÁ UŽ 10 ROKOV
  • PROGRAM KOMUNITNÉ CENTRUM KOPČANY…
  • MÁME 10 ROKOV – POĎME TO OSLÁVITŤ!
  • PROJEKT SOCIÁLNA ASISTENCIA
  • ZÁBAVA