Intoxi 12/2008

Obsah:

  • ANKETA
  • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS
  • SEX/DROGY
  • PAMÄTÁTE SA NA PIKADU?
  • EGYPT OČAMI FREEDIVERA
  • SA: ROZPRÁVKA O EURE
  • KAMPAŇ O ĽUD. PRÁVACH – V. ČASŤ
  • OSEMSMEROVKA & ZÁBAVA