Intoxi 12/2009

Obsah:

  • DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ- SLEČNA ZLOŽITÁ
  • TAMPEP 8 – ČO SME ROBILI V ROKOCH 2008-9
  • 1.DECEMBER –SVETOVÝ DEŇ AIDS
  • POTULKY MOJIM ARCHÍVOM
  • OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM , 2.ČASŤ
  • KEĎ SA PORUŠUJÚ PRÁVA – STIGMA A DISKRIMINÁCIA