Intoxi 12/2012

V tomto čísle nájdete články:
*ANKETA O KLONAZEPAME
*PERVITÍN: AKO PREŽIŤ DOJAZD?
*KLONAZEPAM
*ROZHOVOR S KATARÍNOU
*A ZIMA JE TU ZAS 2
*1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS
*SEX-BIZNIS: 17.DECEMBER
* ANTIKONCEPCIA * OSEMSMEROVKU A VTIPY