Intoxi 2/2008

Obsah:

  • TEHOTENSTVO A UŽÍVANIE DROG 2.ČASŤ
  • POUŽÍVAJÚ DOBRÍ KATOLÍCÍ KONDÓMY?
  • ABSCES A FLEGMÓNA
  • MAĽOVANÁ KRÍŽOVKA
  • VÁŠ PRÍSPEVOK: VÝMENA INJEKČNÝCH STRIEKAČIEK!
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: PRVORODIČKY MÔŽU ZÍSKAŤ 25 TISÍC
  • DO TRETICE SEX NA EX
  • DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA