Intoxi 2/2011

Obsah:

  • ANKETA: ČO ROBÍŠ, ABY SI SA NEPREDÁVKOVAL/A?
  • PREVENCIA PREDÁVKOVANIA
  • 17.DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ
  • ZA UKONČENIE NÁSILIA, PÁCHANÉHO ĽUĎOCH PRACUJÚCICH V SEXBIZNISE
  • NOVINKY ZO SVETA
  • MINI KURZ FINANCIÍ 4. SEDEM BODOV HOSPODÁRENIA S PENIAZMI
  • ROZHOVOR S JEDNOU Z VÁS…
  • DENNÍK BÁBÄTKA 5.