Intoxi 3/2008

Obsah:

  • ALKOHOL POŠKODZUJE SRDCE
  • MUŽSKÉ KONDÓMY
  • BUPRENORFÍN, MLADŠÍ BRAT…
  • H P V ?!
  • NIELEN V ŠTÁTE DÁNSKOM TO SMRDÍ…
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA:
  • U LEKÁRA PO NOVOM
  • CESTOVANIE: ANDALÚZIA
  • DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA