Intoxi 3/2012

Obsah:

  • LAURIN PRÍBEH- časť 2.
  • VAŠE PRÁVA SÚ DÔLEŽITÉ
  • ROVNO DO ZADKU
  • ODKLAD VÝKONU TRESTU
  • AKÚTNA A CHRONICKÁ ŽLTAČKA TYPU C
  • ZOMRELA WHITNEY HOUSTON
  • OSEMSMEROVKA & VTIPY