Intoxi 5/2007

Obsah:

  • PIKADU: ŽILA ŠKRTENÁ,NIE JE STRATENÁ
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA:MOJA NÁVŠTEVA V NOCĽAHÁRNI DEPAUL
  • CELOSVETOVÝ TÝŽDEŇ AIDS
  • VITAMÍNY – BRÁNA K ZDRAVIU
  • OTÁZNIKY V HLAVE ZÁKAZNÍKA
  • ČO S TEBOU ROBÍ ALKOHOL?
  • DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA