Intoxi 5/2008

Obsah:

  • PREVENCIA HPV
  • KODEÍN
  • ĽUDSKÉ PRÁVA, NIE NÁSILIE!
  • THAJSKÍ UŽÍVATELIA
  • PEČEŇ
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: NAHLASOVANIE TRVALÉHO POBYTU
  • CESTOVANIE: ANDALÚZIA 3
  • DENNÍK ROMANA A ZÁBAVA