Intoxi 5/2009

Obsah:

  • ANKETA NA MESIAC MÁJ
  • KEDY JE MASÁŽ VIAC NEŽ MASÁŽ?
  • NOVÝ VIETOR VEJE Z ČIECH . . .
  • BIOMASO ČILI VŘED BÉRCOVÝ
  • „ZASTAVTE VOJNU PROTI DROGÁM!“
  • EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 6.ČASŤ
  • NOVINKY ZO SLOVENSKA I ZO SVETA
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: SPRÁVY