Intoxi 5/2012

Obsah:

  • ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C
  • CHCEM NASPÄŤ SVOJE DIEŤA
  • AKO ZVLÁDAŤ SVOJ HNEV?
  • POLICAJNÁ PREHLIADKA
  • SYFILIS V SKRATKE
  • VTIPY & OSEMSMEROVKA
  • MARY W.