Intoxi 7/2008

Obsah:

  • DOBRÝ ZÁKAZNÍK
  • LETOM SVETOM
  • NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN?
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: ŽIVÉ KNIHY
  • KDE SA VZAL, TU SA VZAL..
  • NIKOTÍN A MOZOG 1.ČASŤ
  • OZNAM O ZMENE V TERÉNE
  • OSEMSMEROVKA & ZÁBAVA