Intoxi 8/2007

Obsah:

  • PIKADU: LYŽIČKU VLASTNÚ MAJ, NIKOMU JU NEPOŽIČAJ!
  • BENZODIAZEPÍNY I.ČASŤ
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: PREUKAZ POISTENCA
  • FEEDING ALEBO PO SLOVENSKY KRMIČSTVO
  • SLNKO AKO NEPRIATEĽ
  • MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA