Intoxi 8/2012

Obsah:

  • VZŤAH MEDZI DEPRESIOU A HEPATITÍDOU TYPU C
  • ČO VIEŠ O CHLAMÝDIÁCH? OTESTUJ SA!
  • JE CUKOR NAOZAJ JED?
  • SKUTOČNE ČISTÉ…
  • EXEKUČNÉ KONANIE II.
  • CHCEM NASPÄŤ SVOJE DIEŤA 3
  • PITNÝ REŽIM
  • VTIPY A TAJNIČKA