Intoxi 9/2007

Obsah:

  • PIKADU: ROZDRVIŤ NA PRÁŠOK SA SNAŽ, TABLETKU ČO UŽÍVAŠ
  • BENZODIAZEPÍNY II.ČASŤ
  • SOCIÁLNA ASISTENCIA: NÁHRADNÁ RODINA I.ČASŤ
  • ČO MÁME „V HLAVE“ I.ČASŤ
  • VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU II.ČASŤ
  • MEDZINÁRODNÉ DNI A ZÁBAVA