Intoxi 9/2008

Obsah:

  • ANKETA
  • MOJA PRÁCA MA UŽ NEBAVÍ…
  • THAJSKÝ PRÍBEH O …
  • POD ČO SA ODYSEUS PODPÍŠE?
  • VÝMENA STRIEKAČIEK – II. ČASŤ
  • ANDALÚZIA VI.
  • SA: NOVÉ ZVESTI O HIV/AIDS
  • KAMPAŇ O ĽUD. PRÁVACH – II. ČASŤ
  • OSEMSMEROVKA & ZÁBAVA