Jak se dostat do PL Bohnice

Jak se dostat do psychiatrické léčebny Bohnice

Letáček s adresou, mapou, fotografiemi objektů a zastávek pro snadnější orientaci v pražských ulicích a MHD.
Leták ve formátu PDF je volně šiřitelný.