Kazuistika „příběh jedné matky“ – Ilona Preslová, Nikol Spůrová