Kontrolované užívání návykových látek

Zajímavá bakalářská práce nového kolegy z  KC Sananim a bývalého streetworkera z Mostu Michala Nesládka.

Název práce: KONTROLOVANÉ UŽÍVÁNÍ NELEGÁLNÍCH DROG (CONTROLLED ILLICIT DRUG USE)

Bakalářská diplomová práce při studiu na Katedře psychologie, Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Autor: Michal Nesládek
Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.