Mapa detoxů

Mapa detoxifikačních jednotek vyšla v Dekontaminaci I/2014.