Mapování a metodika zvládání somatických komplikací injekčních uživatelů drog

Nikol Spůrová