Na cestě – léto 2019

Obsah:

Materiál, ktorý vydávame a načo sa používa ………… 4
Ako bolo na Prednej hore …………………………. 6
Alternatívne užívanie: Fajčenie ……………………. 9
Kvízovanie v Káčku ………………………………. 10
Počet pohlavných ochorení stúpa …………………. 11
Zaujímavosti o Tatrách ………………………… 12
Letné „šantenie“ nie vždy končí v septembri ………. 13
Ošetrí ťa lekár, ak máš dlhy na poistnom ?………… 14
Pri práci v sexbiznise klientka Andrea odporúča …… 15
Príbehy od klienta Štefana ……………………… 17
Vtipy …………………………………………… 20