Na cestě – zima 2017

Obsah:

ČO SA DEJE VO VAŠEJ-NAŠEJ PRIME? 4
DUŠIČKY 6
VIANOCE 7
AKO PREŽIŤ ZIMU 8
PODCHLADENIE A OMRZLINY 8
STRAVA 10
NÁSILIE NA ŽENÁCH 12
TO NAJDÔLEŽITEJŠIE O HIV A AIDS 14
ČO JE TO SQUAT? KTO JE SQUATTER? 16
NELEGÁLNE OBÝVANIE BUDOV Z PRÁVNEJ STRÁNKY 18
VTIPY 20
SUDOKU 21