Na cestě – zima 2019

Obsah:

Svojpomocný detox ………………………………. 4
Nie je hanba byť závislý ………………………….. 6
Exekučná amnestia ……………………………….. 9
Novinka – psychologické poradenstvo …………….. 11
Nová posila ……………………………………… 12
Reštart ……………………………………….. 13
Báseň od Tigra …………………………………. 15
Príležitosť na zmenu …………………………….. 17
Slovinsko – Slovensko ……………………………. 18
Špeciálna mašinka ………………………………. 19
Valentín ………………………………………… 20
Liečenie ……………………………………….. 21
Zázračný liek na heroín ………………………….. 22
Vtipy …………………………………………… 25