Neurol

Při výkonu terénní sociální práce s uživateli drog se setkáváme s klienty, kteří běžně užívají více návykových látek najednou. Často se jejich výběr drogy, potažmo léku, odvíjí od aktuální nabídky na černém trhu. Není proto výjimkou, že klienti kombinují různé drogy a léky, někdy i s protichůdnými účinky. Tento trend vede k různým komplikacím počínaje neočekávanými účinky z kombinace různých drog až po předávkování a případnou smrt. 

Myslíme si tedy, že je důležité minimalizovat rizika nejen u drog, se kterými se v terénu běžně setkáváme (např. pervitin, Vendal retard, fentanylové náplasti, alkohol), ale i u těch, o kterých klienti při kontaktech příliš nemluví, přesto je ale užívají.

Pavlína Kubečková, DiS., Petra Krumposová, DiS.