Opakovaně použitá jehla

Plakát znázorňuje injekční jehlu v detailu po jednom a více použití.