Pilotní program pracovního zařazení uživatelů drog – prezentace Mgr. Markéty Řezníčkové v souvislosti se zahájením projektu JPD z roku 2006