Prevence předávkování – prezentace Aleše Herzoga na kurzu pro adiktology 2014