Prostoros 1/2011

Hlavním tématem tohoto čísla jsou nové syntetické „legální“ drogy.