Prostoros 1/2012

Číslo zaměřené na masti a mastičky. Dalším tématem je slovníček známých i méně známých pojmů.